Chương trình “Cà phê doanh nhân Thứ 7” tháng 6 năm 2019

Sáng ngày 01/6/2019, Hội Doanh nghiệp Quận 4 tổ chức chương trình “Cà phê doanh nhân thứ Bảy”. Hơn 20 doanh nghiệp trên địa bàn Quận tham dự chương trình.

 
Tại chương trình, đại diện các doanh nghiệp đã thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội Doanh nghiệp Quận thời gian qua; tìm hiểu, nghiên cứu thông tin trên trang web http://hoidoanhnghiepq4.com. Bên cạnh đó, đại diện các doanh nghiệp đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm, các giải pháp, cách làm hiệu quả góp phần thúc đẩy sự phát triển của Hội Doanh nghiệp Quận trong thời gian tới.

“Cà phê doanh nhân thứ Bảy” được tổ chức định kỳ vào thứ Bảy tuần đầu tiên hằng tháng. Chương trình “Cà phê doanh nhân thứ Bảy” không chỉ là nơi trao đổi kinh nghiệm hoạt động, điều hành, còn là nơi doanh nghiệp chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, cùng nhau tìm giải pháp, tháo gỡ khó khăn, tạo cơ hội hợp tác, cùng nhau phát triển.

                                                                                                 Thanh Duy (TDQTuan cập nhật từ WEB UBND Q.4)

Giới thiệu Doanh nghiệp