Thông báo về việc vi phạm của hộ kinh doanh thuộc trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Phòng Kinh tế Quận 4 thông báo nội dung liên quan đến hộ kinh doanh ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký, vi phạm quy định tại Điểm c, Khoản 1, Điều 78 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP (Vui lòng xem nội dung tập tin đính kèm).
 

Giới thiệu Doanh nghiệp