Chi cục Thuế Quận 4 tăng tốc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC

Tổng Cục Thuế đã ban hành QĐ 1417/QĐ-TCT ngày 27/9/2021 về việc triển khai áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) tại 6 tỉnh, thành phố Hà Nội, Hồ Chí Minh,… áp dụng vào tháng 1/2021.

Tại Điều 5, Thông tư 78/2021/TT-BTC quy định, người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT không có mã nếu có nhu cầu chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế thì thực hiện thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT theo quy định tại Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP. Người nộp thuế thuộc đối tượng sử dụng HĐĐT không có mã nếu thuộc trường hợp được xác định rủi ro cao về thuế và được cơ quan thuế thông báo về việc chuyển đổi áp dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế, thì phải chuyển đổi sang áp dụng HĐĐT có mã  của cơ quan thuế. Trong thời gian 10 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan thuế phát hành thông báo, người nộp thuế phải thay đổi thông tin sử dụng HĐĐT (chuyển từ sử dụng HĐĐT không có mã sang HĐĐT có mã của cơ quan thuế) theo quy định tại Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và thực hiện theo thông báo của cơ quan thuế.

Ngoài ra, Điều 8 Thông tư 78/2021/TT-BTC cũng yêu cầu doanh nghiệp, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai có hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh (trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí...) được sử dụng HĐĐT khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế và đảm bảo quy định tại Điều 11, Nghị định 123/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Chi cục thuế Quận 4 đề nghị người nộp thuế trên địa bàn Quận 4 tham khảo các văn bản pháp quy để chuẩn bị kết nối các bên liên quan thực hiện.
Việc triển khai áp dụng HĐĐT tại TP HCM thực hiện theo quy định tại Luật Quản lý thuế 38/2019/QH14, Nghị định 123/2020/NĐ-CP và Thông tư 78/2021/TT-BTC của Bộ Tài chính. So với hóa đơn giấy, HĐĐT giúp doanh nghiệp giảm chi phí in ấn, giảm thiểu rủi ro làm mất, hỏng, cháy khi áp dụng. Đối với cơ quan thuế, sử dụng HĐĐT sẽ tăng cường hiệu quả quản lý về mọi mặt và ngăn chặn kịp thời hóa đơn của các DN bỏ trốn, mất tích. Đặc biệt, HĐĐT sẽ góp phần tạo môi trường kinh doanh lành mạnh; thúc đẩy hoạt động thương mại điện tử hoàn thiện hơn từ khâu đặt hàng, thanh toán tiền và giao nhận hóa đơn qua môi trường Internet.

Để hỗ trợ DN triển khai thuận lợi, Cục Thuế TP HCM đã lưu ý một số điểm mới về HĐĐT theo quy định tại Thông tư 78/2021/TT-BTC. Trong đó, về nội dung ủy nhiệm lập HĐĐT, Điều 3 Thông tư 78/2021/TT-BTC nêu rõ, người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ là doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, tổ chức khác được quyền ủy nhiệm cho bên thứ ba (là bên có quan hệ liên kết với người bán, là đối tượng đủ điều kiện sử dụng HĐĐT và không thuộc trường hợp ngừng sử dụng HĐĐT) lập HĐĐT cho hoạt động bán hàng hoá, dịch vụ. HĐĐT ủy nhiệm phải thể hiện tên, địa chỉ, mã số thuế (MST) của bên ủy nhiệm và tên, địa chỉ, MST của bên nhận ủy nhiệm và phải đúng thực tế phát sinh; việc ủy nhiệm phải được lập bằng văn bản (hợp đồng hoặc thỏa thuận) giữa hai bên và thể hiện đầy đủ các thông tin liên quan đến HĐĐT, đồng thời phải thông báo cho cơ quan thuế theo quy định tại Điều 15, Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

Quốc hội đã ký Nghị quyết số 406 ngày 19/10/2021 về việc miễn, giảm thuế năm 2021 cụ thể 04 mục tiêu chính như sau:

1- Thuế thu nhập doanh nghiệp giảm 30% năm 2021 với điều kiện:
i) Doanh thu năm 2021 không quá 200 tỷ.
ii) Doanh thu 2021 giảm so với doanh thu 2019.
Doanh nghiệp mới thành lập không thuộc đối tượng áp dụng tiêu chí (ii).

2- Miễn thu nhập cá nhân Quý 3,4/2021 cho các cá nhân, hộ kinh doanh.
3- Thuế giá trị gia tăng giảm 30% từ 1/11-31/12/2021 cho một số ngành bị tác động bởi Covid-19.
4- Miễn chậm nộp tiền thuế, sử dụng đất, thuê đất năm 2020, 2021.

Chi cục Thuế Quận 4

Giới thiệu Doanh nghiệp