Liên hệ

HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 4

Địa chỉ:  Số 301 Hoàng Diệu, Đường Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM
Điện thoại: 08.39430438
Fax:   08.39430438 
Email:   hoidoanhnghiepq4@gmail.com    -    thuyvan@hoidoanhnghiepq4.com
Website:  www.hoidoanhnghiepq4.com
Thư ký
Chánh văn phòng :
  
Lê Thùy Vân - 0909 355 425

Giới thiệu Doanh nghiệp