Liên hệ

HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 4

Địa chỉ:  Số 301 Hoàng Diệu, Đường Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. HCM
Điện thoại: 08.39430438 (Ánh Minh)
Fax:   08.39430438 
Email:   anhminh@dvciq4.com -  IT Website : tranducquoctuan@gmail.com
Website:  www.hoidoanhnghiepq4.com
Thư ký
Chánh văn phòng :
  
Ánh Minh - 0909 063 265   - IT website : 0903.859.855

Giới thiệu Doanh nghiệp