Mẫu đơn đăng ký

Điều kiện cơ bản để trở thành Hội viên Hội doanh nghiệp Quận 4:

  1. Là các nhà quản lý doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn Quận 4, thừa nhận điều lệ, tự nguyện làm đơn xin gia nhập, được tổ chức Hội đồng ý.
  2. Doanh nghiệp đã được thành lập và đi vào hoạt động.
  3. Đóng hội phí: 1.000.000 đồng/năm.
  4. Tải Mẫu đơn

Giới thiệu Doanh nghiệp