Cơ Cấu Tổ Chức Hội

DANH SÁCH TRÍCH NGANG
Ban Chấp hành Hội Doanh nghiệp Quận 4
Nhiệm kỳ II(2016-2021)

 

STT

HỌ & TÊN

NĂM SANH

ĐƠN VỊ & CHỨC VỤ

 

CHỨC VỤ

NAM

NỮ

1

Võ Thanh Dũng

1970

 

Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 4

Chủ tịch

2

Thân Văn Lân

1958

 

Phó Trưởng phòng Kinh tế Q.4

Phó Chủ tịch

3

Nguyễn Ngọc Hạnh

 

1978

Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ Khánh hội 

Phó Chủ tịch

4

Nguyễn Khoa Đức Anh

1988

 

Giám đốc Vietinbank CN4

Phó Chủ tịch

5

Nguyễn Văn Khánh

1955

 

Tổng Thư ký Hội Da giày TP HCM

Ủy viên

Giới thiệu Doanh nghiệp