Văn phòng hiệp hội

Văn phòng Hội Doanh nghiệp Quận 4 là trung tâm điều hành mọi hoạt động của Ban chấp hành và Ban thường trực Hội, giúp Ban chấp hành và Ban thường trực trong thực hiện các các nhiệm vụ hàng ngày của Hội và chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội. 

Trong hoạt động văn phòng Hội tuân thủ Điều lệ của Hội, các quy chế của Ban chấp hành và Ban thường trực, các quy định và chỉ thị của Chủ tịch Hội và pháp luật hiện hành của Nhà nước Việt Nam.


HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 4

www.hoidoanhnghiepq4.com

Địa chỉ :

Số 301 đường Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại/Fax:

08.39430438 

 Website:  www.hoidoanhnghiepq4.com
 

Email :

anhminh@dvciq4.com ;  IT HDN : tranducquoctuan@gmail.com

Giờ làm việc:

Sáng: 7g30 – 11g30                Chiều: 13g30 – 16g30 

Thư ký Hội

Chánh văn phòng:

 

 

Ánh Minh - 0909 063 265

Giới thiệu Doanh nghiệp