GIỚI THIỆU HỘI DOANH NGHIỆP QUẬN 4

Hội Doanh nghiệp Quận 4 được thành lập vào tháng 12/2010 theo Quyết định số 5601/QĐ-UBND ngày 08/12/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

        Vào ngày 25/12/2010, Hội đã tiến hành Đại hội lần thứ I thành công và được Ủy ban nhân dân Quận 4 ra các quyết định phê duyệt Điều lệ (Quyết định số 371/QĐ-UBND-NC ngày 25/03/2011), Công nhận Ban chấp hành (Quyết định số 343/ QĐ-UBND-NC ngày 22/03/2011). Ngay từ bước đầu thành lập, Hội đã quy tụ được 62 hội viên tham gia vào Hội.

        Với tôn chỉ của Hội Doanh nghiệp Quận 4 là tập hợp, liên kết các doanh nghiệp, các cơ sở kinh doanh và các chủ thể kinh doanh khác đang sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ đa lĩnh vực, đa ngành nghề trên địa bàn Quận nhằm đoàn kết, giúp đỡ nhau trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Quận, của Thành phố và đất nước; việc nhanh chóng tập trung đưa Hội vào hoạt động một cách thiết thực và hiệu quả, cụ thể hóa Phương hướng hoạt động của Hội Nhiệm kỳ I (2011 – 2015), và theo các ý kiến, nguyện vọng của hội viên tại Đại hội là một trọng tâm hàng đầu của Hội.

        Là một Hội doanh nghiệp mới được thành lập, trước mắt còn rất nhiều khó khăn, trở ngại; ngay từ đầu hoạt động của Hội không tập trung vào việc tổ chức các hoạt động xã hội dưới sự tài trợ của các doanh nghiệp hội viên mà quyết định thực hiện chiến lược xây dựng Hội Doanh nghiệp Quận 4 trở thành một tổ chức hoạt động chuyên nghiệp có đủ năng lực hoạt động thường xuyên để hỗ trợ hội viên trong mọi lĩnh vực liên quan đến việc phát triển kinh doanh và góp phần tích cực phát triển kinh tế xã hội của Quận. Điều này đòi hỏi cao sự nỗ lực, kiên trì, quyết tâm và đoàn kết thống nhất của Ban Chấp hành, và tập thể doanh nghiệp hội viên.

        Hội rất mong nhận được sự góp ý, phối hợp và tạo mọi điều kiện của các cơ quan, tổ chức kinh tế xã hội và đặc biệt là của các doanh nghiệp hội viên giúp Hội Doanh nghiệp Quận sớm vượt qua những khó khăn, thách thức trong giai đoạn mới thành lập, nhanh chóng ổn định và đi vào hoạt động có hiệu quả. 

 

                                                                                  TM BAN CHẤP HÀNH HỘI
                                                                                             CHỦ TỊCH         
                                                                                     
                                                                                             (đã ký) 
                                                                                                       
VÕ THANH DŨNG

Giới thiệu Doanh nghiệp