Hội Doanh nghiệp Quận 4 sơ kết hoạt động trong quý I năm 2022

Ngày 07/4/2020, Hội Doanh nghiệp Quận 4 tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động hội trong quý I năm 2022
Thời gian qua, Hội Doanh nghiệp Quận 4 đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các doanh nghiệp hội viên; tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp, là cầu nối giữa các cơ quan quản lý Nhà nước với doanh nghiệp. Hội cũng đã đề ra phương châm, nhiệm vụ đúng đắn, phù hợp tình hình, xây dựng các chương trình, kế hoạch cụ thể, kết nối hoạt động sản xuất kinh doanh giữa các hội viên với doanh nghiệp trên địa bàn, hỗ trợ các doanh nghiệp hội viên phục hồi sản xuất kinh doanh sau tác động của dịch bệnh Covid-19. Ngoài ra, các hội viên cũng đả đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người dân trên địa bàn quậ. Ngoài ra, các hội viên cũng đả đóng góp tích cực trong các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động và người dân trên địa bàn quận trong dịp Tết Nguyên đán 2022.
                          
                                                        Các doanh nghiệp phát biểu tại hội nghị.
                         
                        Lãnh đạo Chi cục Thuế Quận 4 chia sẻ những hoạt động hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp
Tại hội nghị, các doanh nghiệp đã tham gia thảo luận, đóng góp ý kiến về chương trình hoạt động Hội trọng tâm trong quý II năm 2022; lãnh đạo Chi cục Thuế quận, Bảo hiểm Xã hội quận cũng đã chia sẻ về các hoạt động hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp trong quá trình sản xuất, kinh doanh.
                       
                                    Đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế Quận 4 Lý Tấn Hậu phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng Phòng Kinh tế Quận 4 Lý Tấn Hậu đề nghị Hội Doanh nghiệp Quận 4 tiếp tục phát huy vài trò là cầu nối giữa chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. Ban Chấp hành hội cần tăng cường gắn kết, quan tâm chia sẻ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn quận; trao đổi, học tập kinh nghiệm trong sản xuất kinh doanh. Về phía quận sẽ tổ chức nhiều hoạt động tiếp xúc, đối thoại với doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa, tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, thuế cũng như tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn để phục hồi, phát triển kinh tế sau tác động của dịch Covid-19.

                                                                                                                                                              Mỹ Duyên

 

 

Giới thiệu Doanh nghiệp