Hội nghị lấy ý kiến góp ý chương trình phối hợp về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn

Chiều ngày 09/11/2022, UBND Quận 4 – Liên minh Hợp tác xã (HTX) TPHCM tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý chương trình phối hợp về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn Quận 4, giai đoạn 2022 – 2026. Đến dự có các đồng chí: Lê Tuấn Tài, Phó Chủ tịch Liên minh HTX TPHCM; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Quận 4.
          Đại diện Phòng Kinh tế Quận 4 góp ý chương trình phối hợp về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn quận
                           Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 phát biểu tại hội nghị.
Tại hội nghị, các đơn vị đã tham gia đóng góp nhiều nội dung về hỗ trợ, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn quận như: quan tâm công tác tuyên truyền, tập huấn, phổ biến kiến thức pháp luật có liên quan về kinh tế tập thể; xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các chức danh hội đồng quản trị, ban giám đốc, ban kiểm soát, kế toán trưởng, cán bộ quản lý nghiệp vụ HTX; thường xuyên khảo sát, tập hợp ý kiến, nguyện vọng, nhu cầu, kiến nghị của thành viên HTX để tổng hợp kiến nghị, đề xuất với UBND Thành phố giải quyết theo thẩm quyền về chính sách, pháp luật có liên quan; ưu tiên về trụ sở văn phòng, phát triển thêm các hoạt động dịch vụ như sửa chữa phương tiện, cung ứng vật tư, bến bãi, tạo điều kiện cho các HTX hoạt động kinh doanh vận tải hành khách công cộng; hỗ trợ các HTX, thành viên HTX, tổ hợp tác tiếp cận các nguồn vốn vay.
                                                                                                                                                                       Nguyên Tam

Giới thiệu Doanh nghiệp