Hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19

Hướng dẫn doanh nghiệp tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19

 

Thực hiện tự đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và báo cáo, thông tin kịp thời cho cơ quan quản lý Nhà nước, Sở Công Thương đã chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK nghiên cứu, xây dựng giải pháp khai báo trực tuyến về công tác phòng, chống dịch của đơn vị theo hướng dẫn của Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27 tháng 5 năm 2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động.

Doanh nghiệp hội viên, cơ sở sản xuất, kinh doanh truy cập vào địa chỉ website: https://congthuongtphcm.atalink.com/sign-up hoặc nhấp chuột vào banner “BÁO CÁO TRỰC TUYẾN PHÒNG, CHỐNG COVID-19” trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương: http://congthuong.hochiminhcity.gov.vn để khai báo trực tuyến nội dung đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 tại cơ sở.

Việc thực hiện đánh giá được tiến hành thường xuyên, bắt đầu từ ngày 26/5/2021 và cập nhật lại 1 tuần/lần (định kỳ vào thứ 5 hàng tuần) hoặc khi có người lao động thuộc diện là ca bệnh, người tiếp xúc F1, người tiếp xúc F2 hoặc có sự cố và các trường hợp khác theo yêu cầu. Trường hợp có yêu cầu hỗ trợ trong quá trình đăng ký, xác nhận tài khoản, đăng nhập và khai báo trực tuyến, đề nghị Quý Đơn vị liên hệ Bộ phận kỹ thuật - Công ty Cổ phần Công nghệ ATALINK, điện thoại: 086 5577240.
Hướng dẫn sử dụng.
                                                        
                                                                                                                                             
 PKT _ Web UBND Q.4
 

Giới thiệu Doanh nghiệp