Lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018

Sáng ngày 26/10/2018, UBND Quận 4 phối hợp với Viện nghiên cứu phát triển TPHCM tổ chức lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018.
 

Tiến sĩ Phạm Văn Chắt, báo cáo viên cao cấp – Bộ Công thương trình bày nội dung chuyên đề tại lớp tập huấn.

Nội dung tập huấn gồm: kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế; những yêu cầu dành cho chính quyền địa phương và doanh nghiệp trong việc thực thi các Hiệp định Thương mại tự do; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Trung ương và Thành phố; kỹ năng quản trị doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập.


Mỹ Duyên (TDQTuan cập nhật từ WEB UBND Q.4)
 

Giới thiệu Doanh nghiệp