Mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố trong lĩnh vực ngân hàng ngày 14/6/2024

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC) phối hợp Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố, với thời gian, địa điểm và nội dung như sau:

- Thời gian: Từ 08g00 thứ Sáu, ngày 14 tháng 6 năm 2024.
- Địa điểm: Hội trường Prima AB, Khách sạn Majestic - Số 01 Đồng Khởi, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Nội dung: Gặp gỡ, đối thoại và giải đáp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh về lĩnh vực Ngân hàng liên quan hoạt động tín dụng và quản lý ngoại hối trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp khảo sát ý kiến doanh nghiệp đánh giá về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của ngành Ngân hàng trên địa bàn hiện nay.

Ban Tổ chức kính đề nghị Quý Đơn vị hỗ trợ triển khai mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị Đối thoại giữa Doanh nghiệp và Chính quyền Thành phố
và thực hiện khảo sát các câu hỏi liên quan lĩnh vực ngân hàng.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư Thành phố (ITPC)
Bà Huỳnh Yến Ngọc - Văn phòng
Địa chỉ: Số 51 Đinh Tiên Hoàng, phường Đa Kao, Quận 1
Điện thoại: (028) 3910 1304 - 083 445 2237 
Email: ngochy@itpc.gov.vn

Giới thiệu Doanh nghiệp