Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022

Ngày 28/5/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 34/2022/NĐ-CP gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất năm 2022.


Theo đó, những người nộp thuế thuộc đối tượng điều chỉnh của Nghị định sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng kỳ tháng 3 đến kỳ tháng 8, quý I và quý II năm 2022 từ 03 đến 06 tháng; gia hạn 03 tháng thời hạn tạm nộp thuế thu nhập doanh nghiệp quý I và quý II năm 2022; gia hạn thời hạn nộp 50% tiền thuê đất năm 2022 đến 30/11/2022 và đối với hộ, cá nhân kinh doanh sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số thuế phát sinh trong năm 2022 đến ngày 30/12/2022.

(Nghị định số 34/2022/NĐ-CP của Chính phủ đính kèm)Giới thiệu Doanh nghiệp