Sàn giao dịch việc làm Quận 4 lần 11 sẽ được tổ chức vào ngày 29/9/2023

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình giải quyết việc làm cho ngươi lao động, tổ chức kết nối các doanh nghệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng lao động,\

Ủy ban nhân dân Quận 4 đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/02/2023 về tổ chức Sàn giao dịch việc làm Quận 4 - năm 2023.

Căn cứ Công văn số 2042/UBND-VX ngày 20/9/2023 của Ủy ban nhân dân Quận 4 Về thay đổi địa điểm tổ chức Sàn giao dịch việc làm Quận 4 lần 11 năm 2023, cụ thể:

- Thời gian vào lúc: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 29/9/2023.
- Địa điểm: Nhà thiếu nhi Quận 4 - số 405 Hoàng Diệu, Phường 2, Quận 4.

Thông tin liên hệ:
1. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Quận 4
Địa chỉ: Tầng M - Trung tâm Hành chính Quận 4, Số 18 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4.
Số điện thoại liên hệ: (028) 38.267.932 0 - email: ldtbxh.q4@tphcm.gov.vn

  1. Phòng Kinh tế Quận 4
    Địa chỉ: Tầng 3 - Trung tâm Hành chính Quận 4, Số 18 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4.
    Số điện thoại liên hệ: (028) 38.400.340 - email: kinhte.q4@tphcm.gov.vn

 

Giới thiệu Doanh nghiệp