Sàn giao dịch việc làm Quận 4 lần 13 ngày 10/11/2023

Sàn giao dịch việc làm Quận 4 lần 13 diễn ra vào ngày 10/11/2023 Nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình giải quyết việc làm cho ngươi lao động, tổ chức kết nối các doanh nghệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng lao động, Ủy ban nhân dân Quận 4 đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/02/2023 về tổ chức Sàn giao dịch việc làm Quận 4 - năm 2023. Căn cứ Công văn số 766/LĐTBXH ngày 06/11/2023 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Quận 4 tuyên truyền, vận động người lao động tham gia Sàn giao dịch việc làm lần 13 năm 2023 trên địa bàn Quận 4, cụ thể: - Thời gian vào lúc: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 10/11/2023. - Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Quận 4 - Số 249 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4 Trên đây là nội dung Tổ chức Sàn Giao dịch việc làm Quận 4 trên địa bàn Quận 4. Thông tin liên hệ: 1. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Quận 4 Địa chỉ: Tầng M - Trung tâm Hành chính Quận 4, Số 18 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4. Số điện thoại liên hệ: (028) 38.267.932 0 - email: ldtbxh.q4@tphcm.gov.vn 2. Phòng Kinh tế Quận 4 Địa chỉ: Tầng 3 - Trung tâm Hành chính Quận 4, Số 18 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4. Số điện thoại liên hệ: (028) 38.400.340 - email: kinhte.q4@tphcm.gov.vn Trung tâm Văn hóa - Thể thao Quận 4

Giới thiệu Doanh nghiệp