Sàn giao dịch việc làm Quận 4 lần 6 sẽ được tổ chức vào ngày 25/5/2023

Nhằm đẩy mạnh thực hiện chương trình giải quyết việc làm cho ngươi lao động, tổ chức kết nối các doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng lao động, Ủy ban nhân dân Quận 4 đã ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 22/02/2023 về tổ chức Sàn giao dịch việc làm Quận 4 - năm 2023.

Căn cứ Công văn số 295/LĐTB-XH ngày 18/5/2023 của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Quận 4, cụ thể:

Thời gian vào lúc: vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 25/5/2023.
Địa điểm: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Quận 4, Số 249 Tôn Đản, Phường 15, Quận 4.

Trên đây là nội dung Tổ chức Sàn Giao dịch việc làm Quận 4 trên địa bàn Quận 4.

Thông tin liên hệ:
1. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội Quận 4
Địa chỉ: Tầng M - Trung tâm Hành chính Quận 4, Số 18 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4.
Số điện thoại liên hệ: (028) 38.267.932 0 - email: ldtbxh.q4@tphcm.gov.vn


  1. Phòng Kinh tế Quận 4
    Địa chỉ: Tầng 3 - Trung tâm Hành chính Quận 4, Số 18 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4.
    Số điện thoại liên hệ: (028) 38.400.340 - email: kinhte.q4@tphcm.gov.vn

                                                                                                                                                          Phòng Kinh tế
 

Giới thiệu Doanh nghiệp