Thông báo thủ tục đăng ký tiêm vắc-xin liều bổ sung và nhắc lại đối với các doanh nghiệp trên địa bàn Quận 4

Phòng Kinh tế Quận 4 thông tin đến Ủy ban nhân dân 13 phường, Hội Doanh nghiệp Quận 4 thông tin và hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện công văn đề xuất và lập danh sách đề nghị tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều bổ sung và nhắc lại tại Quận 4 của đơn vị, tổng hợp gửi về Phòng Kinh tế Quận 4 qua hộp thư điện tử: kinhte.q4@tphcm.gov.vn để trình thường trực Ủy ban nhân dân Quận 4 (đính kèm mẫu danh sách). Thời gian nhận hồ sơ đến 11 giờ ngày 28/12/2021 (thứ Ba).

Nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19 và công tác tiêm chủng vắc-xin, rất mong Ủy ban nhân dân 13 phường, Hội Doanh nghiệp Quận 4 quan tâm phối hợp thực hiện.

Mẫu Danh sách đăng ký
                                                                                                                                               Phòng KT_ UBND Q.4

Giới thiệu Doanh nghiệp