THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ CÔNG ÍCH QUẬN 4
                          THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG
                        1. Kỹ sư cầu đường
                        2. Công nhân cơ khí Hàn
                        3. Công nhân bảo vệ
Click vào liên kết để xem chi tiết)
Giới thiệu Doanh nghiệp