Triển khai thực hiện kiểm tra có hiệu quả, tăng cường pháp chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Chiều ngày 11/4/2023, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 chủ trì cuộc họp triển khai kế hoạch kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh trên địa bàn Quận 4 năm 2023.

                           Trưởng Đoàn kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh quận thông tin tiến độ kế hoạch.
Theo dự thảo kế hoạch, từ ngày 17/4 đến 14/7/2023, Đoàn kiểm tra doanh nghiệp sau đăng ký kinh doanh Quận 4 sẽ bắt đầu gửi thông báo, lịch kiểm tra và tiến hành tổ chức thực hiện kiểm tra 50 doanh nghiệp trên địa bàn quận. Đoàn sẽ kiểm tra các nội dung như: giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, thuế, kê khai thuế, nộp thuế, nợ thuế; báo cáo tình hình sử dụng lao động; thực hiện các quy định pháp luật về bảo vệ môi trường; việc thành lập tổ chức Công đoàn cơ sở, tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp; lĩnh vực y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm; lĩnh vực quảng cáo, thông tin truyền thống… Bên cạnh đó, cuộc họp cũng đã thông qua danh sách doanh nghiệp tiến hành kiểm tra, lịch kiểm tra và kiện toàn thành viên Đoàn kiểm tra.
Đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 phát biểu chỉ đạo cuộc họp

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, đồng chí Nguyễn Thị Mỹ Hạnh, Phó Chủ tịch UBND Quận 4 đề nghị Đoàn công tác triển khai thực hiện kiểm tra có hiệu quả, tăng cường pháp chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần hoàn thiện cơ chế quản lý Nhà nước, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp; phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra, tránh chồng chéo, gây phiền hà cho doanh nghiệp. Ngoài ra, đồng chí đề nghị các cơ quan, đơn vị là thành viên của Đoàn kiểm tra cần sắp xếp thời gian, cử nhân sự tham gia phù hợp; khi thay đổi nhân sự tham gia Đoàn, phải có văn bản thôn tin kịp thời; có ý kiến đề xuất hướng dẫn doanh nghiệp khắc phục thiếu sót, đề xuất xử lý đối với các hành vi vi phạm quy định pháp luật trong quá trình kiểm tra doanh nghiệp.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND Quận 4 lưu ý UBND 13 phường liên hệ, gửi thông báo kiểm tra đến doanh nghiệp đúng thời gian quy định, đảm bảo việc doanh nghiệp được kiểm tra chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, cử người đại diện tiếp Đoàn kiểm tra theo đúng thời gian, địa điểm được thông báo; thực hiện tốt công tác quản lý địa bàn, nắm chắc tình trạng doanh nghiệp không hoạt động trên địa bàn phường.

                                                                                                                                                              Nguyen Tam

 

Giới thiệu Doanh nghiệp